Prenatální ultrazvuková diagnostika vrozených srdečních vad 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

připravili jsme pro vás mezioborový seminář s tématikou vrozených srdečních vad plodu. Zahrnuje nejen problematiku vyšetření normálního srdce plodu dle aktuálních doporučení, ale také anatomickou charakteristiku a diagnostiku srdečních abnormalit plodu. Část semináře je věnována prenatální diagnostice v I. trimestru těhotenství. Význam mezioborové spolupráce v prenatální péči a význam poradenství je presentován v závěreční části semináře. Je pro vás připraven i ultrazvukový kvíz a praktická ukázka vyšetření plodu a srdce plodu. Seminář je určen gynekologům a dětským kardiologům, kteří se zabývají prenatální diagnostikou.

Seminář je pořádán Centrem prenatální diagnostiky Brno pod záštitou České kardiologické společnosti a je věnován životnímu jubileu profesora Jana Marka.


Odbornými garanty konference jsou:
MUDr. Hana Jičínská PhD, MUDr. Pavel Vlašín

Seminář se koná v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16, pod evidenčním číslem: 53-17-76. Hodnocení: 6 kreditů

Program konference

09:00 - 09:30

Registrace účastníků

09:30 - 10:40

Blok I. Screening I.trimestru

předsedající: Pavel Calda, Pavel Vlašín

20 min

Základní ultrazvukové principy a technika UZ zobrazení

přednášející: Horniak

15 min

Implementace screeningu I. trimestru do prenatální péče v České republice

přednášející: Calda

15 min

Screening vrozených srdečních vad v rámci screeningu I. trimestru z pohledu gynekologa

přednášející: Vlašín

15 min

Mění screening I. trimestru osud vrozených srdečních vad?

přednášející: Jičínská

10:40 - 11:10

Přestávka

11:10 - 12:40

Blok II. Prenatální kardiologie I.

předsedající: Jan Marek, Jan Pavlíček

15 min

Mezníky prenatální kardiologie

přednášející: Jičínská

15 min

Vyšetření srdce plodu

přednášející: Pavlíček

15 min

Fetoplacentární cirkulace ve vztahu k srdečnímu postižení

přednášející: Marek

15 min

Normální a abnormální 4-dutinová projekce

přednášející: Tomek

15 min

Defekt atrioventrikulárního septa (anatomické a ultrazvukové známky)

přednášející: Tomek

15 min

Malá levá srdeční komora – hypoplázie levého srdce?

přednášející: Marek

12:40 - 13:40

Blok III. Prenatální kardiologie II.

předsedající: Viktor Tomek, Jiří Navrátil

15 min

Diagnostika normálních a abnormálních cév

přednášející: Jičínská

15 min

Fallotova tetralogie (anatomické a ultrazvukové známky)

přednášející: Pavlíček

15 min

Transpozice velkých tepen (anatomické a ultrazvukové známky)

přednášející: Tomek

15 min

UZ kvíz

13:40 - 14:40

Oběd

14:40 - 16:20

Blok IV. Návazná vyšetření a poradenství

předsedající: Ilga Grochová, Hana Jičínská

15 min

Genetika a její současné možnosti v prenatální a preimplantační diagnostice

přednášející: Grochová

15 min

Na co myslet u dítěte s vrozenou srdeční vadou

přednášející: Hořínová

15 min

Prenatální diagnostika Di George syndromu

přednášející: Vlašín

15 min

Jaká je detekce a přesnost diagnostiky vrozených srdečních vad v ČR

přednášející: Tomek

20 min

Prenatální kardiologie v praxi – kdo vyšetřuje, kdo informuje, kdo léčí

přednášející: Marek

16:20 - 16:40

Přestávka

16:40 - 16:20

Blok V.

20 min

UZ kvíz

45 min

Zobrazení fetálního srdce a plodu v praxi – praktický trénink

Přednášející

Prof. MUDr. Pavel Calda CSc.

1. lékařská fakulta University Karlovy, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN Praha

MUDr. Ilga Grochová

Centrum prenatální diagnostiky Brno, Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno

MUDr. Ivo Horniak

Radiodiagnostické pracoviště B. Braun Avitum Austerlitz

Prim. MUDr. Věra Hořínová

Reprofit Brno

MUDr. Hana Jičínská, PhD

Dětská kardiologie PEK FN a LF Masarykovy university Brno, Centrum prenatální diagnostiky Brno, St. George’s Hospital London

Prof. MUDr. Jan Marek PhD, FESC

Cardiothoracic Unit, Great Ormond Street Hospital for Children, London

MUDr. Jan Pavlíček, PhD

Oddělení dětské a prenatální kardiologie, Klinika dětského lékařství a LF Ostravské university

MUDr. Viktor Tomek, PhD

Dětské kardiocentrum 2.LF UK a FN v Motole

MUDr. Pavel Vlašín

Centrum prenatální diagnostiky Brno

Termín a místo konání

17. 11. 2017

Best Western Premier Hotel
INTERNATIONAL Brno
Husova 200/16, 659 21 Brno-střed

Ubytování

Best Western Premier Hotel INTERNATIONAL Brno
Je možno rezervovat na recepci telefonicky: +420 542 122 111 nebo e-mailem: reservation@hotelinternational.cz

Parkování

Best Western Premier Hotel INTERNATIONAL Brno nebo parkovací dům Domini park vedle hotelu INTERNATIONAL

Registrace

Dobrý den,

omlouváme se, ale maximální počet účastníků semináře byl již dosažen,
dále se již bohužel nelze registrovat.

s pozdravem
MUDr Pavel Vlašín

Děkujeme za Váš zájem o seminář.

Potvrzení Vaší registrace bude poté zasláno na Váš mail.

Budeme se na Vás těšit!