Prenatální ultrazvuková diagnostika vrozených srdečních vad 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

v tomto roce jsme pro vás připravili výukový seminář zaměřený na diagnostiku vrozených srdečních vad plodu a jejich morfologický a ultrazvukový korelát. V úvodní části semináře se budeme věnovat normální i abnormální srdeční anatomii plodu, diagnostice nejčastějších závažných srdečních vad, vyšetření srdce plodu dle současných doporučení. Následovat bude stručná problematika týkající se ductus venosus jako nezbytné součásti fetoplacentární cirkulace. Součástí semináře je také praktické skenování srdce plodu i celého plodu doplněné diagnostickým kvízem srdečních i nesrdečních abnormalit.

Seminář je pořádán Centrem prenatální diagnostiky Brno pod záštitou České kardiologické společnosti a Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno). Registrace, zahájení a teoretická část semináře se koná v Místnosti 2.13 v budově B2 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a praktická část semináře v Centru prenatální diagnostiky v Brně.


Odbornými garanty konference jsou:
MUDr. Hana Jičínská Ph.D., prim. MUDr. Pavel Vlašín, MUDr. Marta Ježová Ph.D.

Seminář se koná v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č.16. Hodnocení: 6 kreditů

Program semináře

08:00 - 09:00

Registrace účastníků

Filozofická fakulta MU, budova B2, Místnost 2.13

09:00 - 09:05

Zahájení

09:05 - 10:40

Blok I: Prenatální kardiologie I

Filozofická fakulta MU, budova B2, Místnost 2.13,
Předsedající: Petr Jehlička, Viktor Tomek

25 min

Normální srdeční anatomie plodu – sekvenční segmentární analýza

Morfologie - Marta Ježová, UZ vyšetření - Jan Pavlíček

40 min

Vrozené srdeční vady – sekvenční segmentární analýza

Morfologie - Marta Ježová, UZ vyšetření - Hana Jičínská

30 min

Abnormální 4 - dutinová projekce

Morfologie - Marta Ježová, UZ vyšetření - Viktor Tomek

10:40 - 11:10

Přestávka

11:10 - 12:50

Blok II: Prenatální kardiologie II

Filozofická fakulta MU, budova B2, Místnost 2.13,
Předsedající: Hana Jičínská, Jan Pavlíček

25 min

Koarktace aorty? Hypoplázie levého srdce?

Morfologie - Marta Ježová, UZ vyšetření - Hana Jičínská

25 min

Abnormality výtokových traktů: transpozice velkých tepen

Morfologie Marta Ježová, UZ vyšetření - Viktor Tomek

25 min

Fallotova tetralogie

Morfologie - Marta Ježová, UZ vyšetření - Jan Pavlíček

25 min

Optimalizace nastavení ultrazvukového přístroje při vyšetření srdce plodu

Ivo Horniak

12:50 - 13:45

Oběd

12:40 - 13:40

Blok III: Návazná vyšetření a praxe

Filozofická fakulta MU, budova B2, Místnost 2.13,
Předsedající: Jiří Navrátil, Pavel Vlašín

15 min

Ductus venosus – jeho role ve fetální cirkulaci

Hana Jičínská

15 min

Ageneze ductus venosus

Pavel Vlašín

15 min

Vyšetření plodu – ukázka

Pavel Vlašín

15 min

Vyšetření srdce plodu – ukázka

Hana Jičínská

14:40 - 15:00

Přestávka, přesun skupiny A do Centra prenatální diagnostiky Brno k praktickému vyšetření srdce plodu

Skupina B a další účastníci zůstávají v aule Filozofické fakulty MU Brno na UZ kvíz.

15:00 - 16:30

Praktická část semináře skupiny A

v Centru prenatální diagnostiky Brno

15:00 - 16:30

Vyšetření srdce plodu v praxi

Jiří Navrátil, Jan Pavlíček, Petr Jehlička, Viktor Tomek

15:00 - 15:45

Vyšetření plodu v praxi

Pavel Vlašín

15:00 - 16:30

Optimalizace UZ obrazu v praxi

Ivo Horniak, Jan Rezek

15:00 - 16:30

Praktická část semináře skupiny B

Filozofická fakulta Brno

15:00 - 15:45

Kvíz: Srdeční abnormality

Hana Jičínská

15:45 - 16:30

Kvíz: Nesrdeční abnormality

Pavel Vlašín

16:30 - 17:00

Přestávka, přesun skupiny B do Centra prenatální diagnostiky Brno k praktickému vyšetření srdce plodu

v Centru prenatální diagnostiky Brno

17:00 - 18:30

Praktická část semináře skupiny B

v Centru prenatální diagnostiky Brno

17:00 - 17:45

Vyšetření srdce plodu v praxi

Jiří Navrátil, Jan Pavlíček, Petr Jehlička, Viktor Tomek

17:45 - 18:30

Vyšetření plodu v praxi

Pavel Vlašín

17:00 - 18:00

Optimalizace UZ obrazu v praxi

Ivo Horniak, Jan Rezek

17:00 - 18:30

Praktická část semináře skupiny A

Filozofická fakulta Brno

17:00 - 17:45

Kvíz: Srdeční abnormality

Hana Jičínská

17:45 - 18:30

Kvíz: Nesrdeční abnormality

Pavel Vlašín

Přednášející

MUDr. Marta Ježová Ph.D.

Ústav patologie, FN Brno

MUDr. Petr Jehlička Ph.D.

DK FN Plzeň, LF UK Plzeň

MUDr. Ivo Horniak

Radiodiagnostické pracoviště B. Braun Avitum Austerlitz

MUDr. Hana Jičínská, PhD

Dětská kardiologie PEK FN a LF Masarykovy univerzity Brno, Centrum prenatální diagnostiky Brno

MUDr. Jiří Navrátil

Dětská kardiologie PEK FN a LF Masarykovy university Brno

MUDr. Jan Pavlíček, PhD

Oddělení dětské a prenatální kardiologie, Klinika dětského lékařství a LF Ostravské university

MUDr. Viktor Tomek, PhD

Dětské kardiocentrum 2.LF UK a FN v Motole

Prim. MUDr. Pavel Vlašín

Centrum prenatální diagnostiky Brno

Termín a místo konání

2. 3. 2019

Filosofická fakulta Masarykovy university Brno
Arna Nováka 1/1, budova B2,
Místnost 2.13

Mapa

Centrum prenatální
diagnostiky Brno

Veveří 39

Mapa

Ubytování

Best Western Premier Hotel INTERNATIONAL Brno
Je možno rezervovat na recepci telefonicky: +420 542 122 111 nebo e-mailem: reservation@hotelinternational.cz

Parkování

Parkoviště u prodejny Albert, ulice Veveří

Registrace

Dobrý den,

omlouváme se, ale maximální počet účastníků semináře byl již dosažen,
dále se již bohužel nelze registrovat.

s pozdravem
MUDr Pavel Vlašín

Děkujeme za Váš zájem o seminář.

Potvrzení Vaší registrace bude poté zasláno na Váš mail.

Budeme se na Vás těšit!