Prenatální ultrazvuková diagnostika vrozených srdečních vad 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

v letošním roce jsme pro vás opět připravili výukový seminář zaměřený na vrozené srdeční vady plodu, jejich morfologický a ultrazvukový korelát. V úvodní části semináře se budeme věnovat normální i abnormální srdeční anatomii plodu, diagnostice nejčastějších závažných srdečních vad v návaznosti na genetické vyšetření, vyšetření srdce plodu dle současných doporučení. Následovat bude problematika týkající se současných genetických metod a možných genetických vyšetření plodu. Součástí semináře je také praktické skenování srdce plodu doplněné diagnostickým kvízem srdečních i nesrdečních abnormalit.

Seminář je pořádán Centrem prenatální diagnostiky Brno pod záštitou České kardiologické společnosti a Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno.
Registrace, zahájení a teoretická část semináře se koná na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Arna Nováka 1 v budově B2 a praktická část v Centru prenatální diagnostiky v Brně, Veveří 39.


Odbornými garanty konference jsou:
MUDr. Hana Jičínská, Ph.D., prim. MUDr. Pavel Vlašín a MUDr. Marta Ježová, Ph.D.

Seminář je pořádán v rámci celoživotního vzdělávání lékařů podle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Hodnocení: 6 kreditů

Program konference

08:00 - 09:00

Registrace účastníků

Filozofická fakulta MU, budova B2, aula B 2.13

09:00 - 09:05

Zahájení

09:05 - 10:35

Blok I: Prenatální kardiologie I

Filozofická fakulta MU, budova B2, aula B 2.13,
Předsedající: Petr Jehlička, Viktor Tomek

25 min

Vyšetření srdce plodu dle platných doporučení

Morfologie - Marta Ježová, UZ vyšetření - Jan Pavlíček

35 min

Abnormální 4-dutinová projekce

Morfologie - Marta Ježová, UZ vyšetření - Viktor Tomek

30 min

Vady pravého srdce

Morfologie - Marta Ježová, UZ vyšetření - Jan Pavlíček

10:35 - 11:00

Přestávka

11:00 - 12:35

Blok II: Prenatální kardiologie II

Filozofická fakulta MU, budova B2, aula B 2.13,
Předsedající: Hana Jičínská, Jan Pavlíček

30 min

Vady levého srdce

Morfologie - Marta Ježová, UZ vyšetření - Viktor Tomek

30 min

Konotrunkální malformace

Morfologie Marta Ježová, UZ vyšetření - Hana Jičínská

20 min

Vrozená srdeční vada z pohledu patologa, z pohledu kardiologa

Morfologie - Marta Ježová, UZ vyšetření - Hana Jičínská

15 min

Optimalizace nastavení ultrazvukového přístroje při vyšetření srdce plodu

Ivo Horniak

12:35 - 13:30

Oběd

13:30 - 14:30

Blok III: Návazná vyšetření a praxe

Filozofická fakulta MU, budova B2, aula B 2.13,
Předsedající: Jiří Navrátil, Ilga Grochová

20 min

Vrozená srdeční vada u plodu – proč myslet na genetiku?

Ilga Grochová

20 min

Vrozené srdeční vady - výzva pro molekulární genetiky

Diana Nikulenkov Grochová

20 min

Ultrazvuková diagnostika některých genetických syndromů

Pavel Vlašín

14:30 - 14:50

Přestávka, přesun skupiny A do Centra prenatální diagnostiky Brno k praktickému vyšetření srdce plodu

Skupina B a další účastníci zůstávají v aule Filozofické fakulty MU Brno na UZ kvíz.

14:50 - 16:30

Praktická část semináře skupiny A

v Centru prenatální diagnostiky Brno

Vyšetření srdce plodu a optimalizace UZ obrazu v praxi

Ivo Horniak, Petr Jehlička, Jiří Navrátil, Šárka Pavková, Jan Pavlíček, Viktor Tomek

14:50 - 16:30

Praktická část semináře skupiny B

Filozofická fakulta Brno

14:50 - 15:40

Kvíz: Srdeční abnormality

Hana Jičínská

15:40 - 16:30

Kvíz: Nesrdeční abnormality

Pavel Vlašín

16:30 - 17:00

Přestávka, občerstvení, přesun skupiny B do Centra prenatální diagnostiky Brno k praktickému vyšetření srdce plodu

v Centru prenatální diagnostiky Brno

17:00 - 18:40

Praktická část semináře skupiny B

v Centru prenatální diagnostiky Brno

Vyšetření srdce plodu a optimalizace UZ obrazu v praxi

Ivo Horniak, Petr Jehlička, Jiří Navrátil, Šárka Pavková, Jan Pavlíček, Viktor Tomek

17:00 - 18:40

Praktická část semináře skupiny A

Filozofická fakulta Brno

17:00 - 17:50

Kvíz: Srdeční abnormality

Pavel Vlašín

17:50 - 18:40

Kvíz: Nesrdeční abnormality

Hana Jičínská

Přednášející

MUDr. Ilga Grochová

Centrum prenatální diagnostiky Brno, FN u svaté Anny, Brno

Mgr. Diana Nikulenkov Grochová, Ph.D.

Centrum prenatální diagnostiky Brno

MUDr. Ivo Horniak

Radiodiagnostické pracoviště B. Braun Avitum Austerlitz

MUDr. Petr Jehlička Ph.D.

DK FN Plzeň, LF UK Plzeň

MUDr. Marta Ježová Ph.D.

Ústav patologie, FN Brno

MUDr. Hana Jičínská, PhD

Dětská kardiologie PEK FN a LF Masarykovy univerzity Brno, Centrum prenatální diagnostiky Brno

Prof. MUDr. Jan Marek, Ph.D., FESC

Cardiothoracic Unit, Great Ormond Street Hospital for Children, London (člen organizačního výboru)

MUDr. Jiří Navrátil

Dětská kardiologie PEK FN a LF Masarykovy university Brno

MUDr. Jan Pavlíček, PhD

Oddělení dětské a prenatální kardiologie, Klinika dětského lékařství a LF Ostravské university

MUDr. Viktor Tomek, PhD

Dětské kardiocentrum 2.LF UK a FN v Motole

Prim. MUDr. Pavel Vlašín

Centrum prenatální diagnostiky Brno

Termín a místo konání

7. 3. 2020

Filosofická fakulta Masarykovy university Brno
Arna Nováka 1/1, budova B2,
Aula B 2.13

Mapa

Centrum prenatální
diagnostiky Brno

Veveří 39

Mapa

Ubytování

Best Western Premier Hotel INTERNATIONAL Brno
Je možno rezervovat na recepci telefonicky: +420 542 122 111 nebo e-mailem: reservation@hotelinternational.cz

Parkování

Parkoviště u prodejny Albert, ulice Veveří

Registrace

Chci se zúčastnit praktického aktivního skenování
+ 800 Kč

Kapacita praktického kurzu skenování je již obsazena a nelze se na něj již přihlásit.

Zde prosím napište Vaše rodné číslo se záměnou roku narození za 11 bez lomítka
Žádám o potvrzení platby
Žádám o certifikát o absolvování semináře

Registrační poplatek 2 300 Kč

Děkujeme za Váš zájem o konferenci. Vaše registrace bude dokončena po obdržení platby registračního poplatku.

Potvrzení Vaší registrace bude poté zasláno na Váš mail.
Nezapomeňte si poznamenat datum konání konference 7. 3. 2020.

Budeme se na Vás těšit!

Důležité informace:

Na seminář je možno se přihlásit s praktickou výukou skenování nebo bez ní:

Počet účastníků semináře s praktickou výukou skenování je limitován - maximální počet je 60.

Počet účastníků semináře bez praktické výuky skenování je limitován - maximální počet je 30.

Registrace je platná pouze po zaplacení registračního poplatku.

Platbu provádějte bankovním převodem na bankovní účet:

2145067379/0800 u České spořitelny

Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo se záměnou roku narození za 11 bez lomítka

Platba převodem je možná pouze do 21 .2. 2020